Corner Соопштенија

Годишен информатор за дискриминација (2016) 23 Август 2017

 Хелсиншкиот комитет за човекови права подготви годишен информатор за дискриминација кој ги претставува збирните податоци добиени од здруженијата на граѓани и институциите во областа на дискриминацијата во 2016 година.

Според добиените податоци може да се заклучи дека најчести основи за кои граѓаните сметаат дека биле дискриминирани се: етничката припадност, политичката припадност, здравствениот статус, полот и попреченоста.

Најчести области во кои граѓаните сметаат дека биле дискриминирани се: работните односи, здравството, образованието и пристапот до добра и услуги.

Годишниот информатор за 2016 година може да го преземете на следниов линк.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo