Corner Соопштенија

Информативни картички за работничките права 09 Јануари 2019

Во насока на подигнување на свеста за работничките права во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет подготви серија картички наменети за објавување на социјалните мрежи, кои содржат информации за законски уредените права на работниците и како да се постапи во случај на нивно прекршување. 

Информативните картички на македонски и албански јазик се достапни и на следните линкови:

  • Работнички Права
  • Të drejtat e punëtorit
  • Овој производ е подготвен во рамки на проектот ,,Зголемување на продуктивноста преку подобрување на законската рамка за работните односи во Македонија” финансиран од Фондот за добро владеење на Велика Британија, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Владата на Обединетото Кралство.
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo