Corner Соопштенија

Предложените измени на Законот за работни односи се дискриминаторски по основ на пол 16 December 2013

Новиот Предлог-закон за измени и дополнувања на Законот за работни односи предложен од Владата на Република Македонија во ноември 2013 воведува ново работничко право кое можат да го користат само работничките, односно право на неплатено родителско отсуство.

Потврда затоа дека правото на неплатено отсуство нема за цел да ги зајакне ниту работничките ниту родителските права, е токму фактот...

10 декември - Ден на човековите права 10 December 2013

Денес се одбележуваат 65 години од  усвојување на Универзалната декларација за човекови права донесена во 1948 година и 20 години од воспоставувањето на телото Висок комесар за човекови права при Обединетите нации. Во денешното соопштение на ООН се повикува на вложување заеднички напори за исполнување на колективната одговорност за промоција и заштита на правата и достоинството на сите...

Покана за прес: Банките ги дискриминираат слепите лица 02 December 2013

Хелсиншкиот комитет за човекови права има чест да Ве покани на прес-конференција која ќе се одржи на 3 декември 2013 година (вторник) од 15:00 до 15:30 часот во ЕУ Инфо центарот во Скопје.

Поводот за прес-конференцијата е одбележување на Меѓународниот ден на лицата со инвалидност и информирање на јавноста за дискриминаторскиот однос на банките кон слепите и лицата со оштетен вид. Нееднаквиот...

Комисијата за заштита од дискриминација треба да ја промени својата пракса 28 November 2013

Комисијата за заштита од дискриминација не ја препознава дискриминацијата кон лицата кои се лекуваат од опијатна зависност. Во мислењето кое го донесе по претставката од организацијата ХОПС – Опции за здрав живот, Комисијата смета дека не е вознемирувачки или дискриминаторски тоа што овие лица се третираат со понижувачки третман при добивањето здравствени услуги во ЈЗУ Универзитетска...

Меѓународен ден за борба против насилство врз жените 25 November 2013

Насилството врз жените претставува сериозна повреда на човековите права што феноменолошки се  манифестира како резултат на дискриминаторски третман односно нееднаквост помеѓу мажите и жените.  

Ценејќи ја потребата од посебна заштита на жените од овој вид насилство, Генералното собрание на Обединетите Нации со резолуција 54/134 на 17. декември 1999 година, го утврди 25. Ноември за...

Интервју со претседателот на Хелсиншкиот комитет за новиот ЗКП 23 November 2013

На 1 декември годинава, кривичната постапка во Македонија комплетно ќе го напушти судскиот патернализам, постапката ќе стане акузаторна, со нагласена улога на процедуралната правичност и на начелото на контрадикторност на главната расправа. Со новиот Закон за кривичната постапка, кој беше донесен во 2010 година и чијашто примена досега два пати беше одложувана, во целост се менува концептот на...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo