Corner Kumtesa

Thirrje për aplikime – Shkolla për të drejtat e njeriut, për të rrinjë nga 16-19 vjeç 27 October 2014

Thirrje publike për pjesëmarrje në Shkollën për të drejtat e njeriut për të rrinjë

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njerit në Republikën e Maqedoniës (KHM) do të organizojë Shkollën e 35-të për të drejtat e njeriut për të rinjët nga 15 deri më 21 nëntor, në hotelin Romantik në Veles. Kjo shkollë përkrahet nga ana e Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Shkup dhe ka për qëllim...

THIRRJE PËR PJESËMARRJE TË ORGANIZATAVE TE SHOQERISE CIVILE 01 August 2014

Instituti për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup per nevojat e proektit "Rrjeti 23", në partneritet me Komitetin e Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë (HKM) dhe Qendra për Menaxhim te Ndryshimeve (CUP), te finansuar nga Bashkimi Evropian shpall thirrje për dhënien e granteve për organizatat e shoqërisë civile. Grantet kane te bejne  me monitorimin dhe vlerësimin e...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57