Corner Извршна канцеларија

Извршна канцеларија

Име Професија Работно место
Уранија Пировска дипломиран правник Извршна директорка
Кочо Андоновски интегрирани односи со јавност Програмски директор
Неда Чаловска- Димовска
дипломиран правник (правосуден)
Правна советничка
Славица Анастасовска дипломиран правник (правосуден) Правна советничка
Хајди Штерјова-Симоновиќ дипломиран правник (адвокат) Правна советничка
Јована Јовановска- Кануркова магистер на правни науки Правна советничка
Елена Брмбескакриминолог, магистер по човекови права Проектна координаторка 
Игор Јадровски  дипломиран правник Правен советник
Сибел Амет дипломиран правник Правна советничка
Јетмире Малиќи дипломиран правник Раководителка на канцеларија (замена)
Биљана Гинова дипломиран машински инжинер Проектна координаторка
Јулијана Даскалов дипломиран економист Финансиска менаџерка
Марина Савеска дипломиран економист Финансиска асистентка
Љубомир Фаизов интегрирани односи со јавност Проектен асистент
Зорица Николова психолог Менаџерка на безбедна куќа
Ена Бендевска меѓународни односи Проектна асистентка
Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo