Corner Tё punёsuar

Tё punёsuar

Uranija Pirovska

Jurist

Drejtori ekzekutiv

Kocho Andonovski

Marrëdhëniet publike të integruara

Drejtori I programit

Hajdi Sterjova Simonovik

Doktor i shkencave juridike

Këshilltar ligjor

Neda Chalovska Dimovska

Juriste (me provimin e jurisprudencës)

Këshilltar ligjor

Jovana Jovanovska Kanurkova

Magjistër i shkencave juridike

Këshilltar ligjor

Elena Brmbeska

Magjistër i shkencave juridike

Konsultanti I projekteve

Igor Jadrovski

Magjistër i shkencave juridike

Biljana Ginova

Inxhinier mekanik

Konsultanti I projekteve

Sanja Barlakovska

Jurist

Udhëheqës i zyres

Zorica Nikolova
Ljubomir Faizov

Marrëdhëniet publike të integruara

Asistenti i Projekteve

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57