Corner Organizatё

Statut

Strategji

SHKARKO  

Misioni

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë KMH është organizatë joqeveritare për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, pa orientim politik dhje fetar. Qëllimi i ekzistimit i KMH është (i) rritja e vetëdijes për konceptin e të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të mishëruara në Deklaratën Universale për të drejtat e...

Kuvend

Anëtarë të kuvendit të Komitetit I Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë

1. Albert Musliu9. Lina Unkovska17. Periklija Beshka
2. Bogdancho Gogov10. Ljubomir D. Frchkoski18. Petrit Saracini
3. Borjan Jovanovski11. Nikola Naumoski19. Samet Skenderi
4. Dehran Muratov12. Margarita Caca-Nikolovska20. Samoil Filipovski
5. Dzelal Hodzic13. Martin Nanic21. Sashka Cvetkovska...

Кёshilli drejtues

Anёtarё tё këshillit drejtues të Komitetit I Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë

1. Albert Musliu4. Prof. Dr. Gordan Kalajdziev7. Prof. Dr. Mimoza Ristova
2. Besa Arifi5. Prof. Dr. Ljubomir D. Frchkovski8. Sashko Dukoski
3. Borjan Jovanovski6. Margarita Tsatsa-Nikolovska9. Rumena Buzarovska

Kryetar

Проф. д-р Гордан Калајџиев стапи на функцијата претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија на 17 септември 2011 година. Покрај ангажманот во Комитетот, тој е и професор на катедрата по кривично право на Правниот факултет „Јустинијан I“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

CV-то на претстедателот можете да го превземете на следниов линк 

Кёshilli mbikqyrës

Anëtarë të kёshillit mbikqyrës të Komitetit I Helsinkit për të drejtat e njeriut i Republikës së Maqedonisë

1. Dzelal Hodzic

2. Iskra Geshovska

3. Samoil Filipovski

Tё punёsuar

Uranija Pirovska

Jurist

Drejtori ekzekutiv

Kocho Andonovski

Marrëdhëniet publike të integruara

Drejtori I programit

Voislav Stojanovski

Doktor i shkencave juridike

Këshilltar ligjor

Neda Chalovska

Juriste (me provimin e jurisprudencës)

Këshilltar ligjor

Hristina Shulevska

Magjistër i shkencave juridike

Këshilltar ligjor

Elena Brmbeska

Magjistër i shkencave...

Vullnetarё

Praktikantët e mëparshme

1. Ljubica Tomik, Macedonia
2. Aleksandra Georgievska, Macedonia
3. Denis Presova. Macedonia
4. Filip Grizo, Macedonia
5. Kiro Cvetkov, Macedonia 
6. Kiril Ancevski, Macedonia
7. Dimitri Dementjev, USA
8. Liselot Hederik, the Netherelands
9. Kamelija Dimitrova, Bulgaria
10. Irena Dule, Albania
11. Aleksandra Blazevska, Macedonia

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57