Corner Publikime

Analiza e gjendjes së personave me aftësi të kufizuara fizike në Republikën e Maqedonisë 14 November 2017

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analizë për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara fizike në Republikën e Maqedonisë

Analiza e gjendjes së personave me aftësi të kufizuara mendore dhe aftësi të kombinuara në Republikën e Maqedonisë 14 November 2017

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analizë për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara mendore dhe aftësi të kombinuara në Republikën e Maqedonisë

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57