Corner Извештаи

Месечен информатор за дискриминација - април 2018 30 May 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво,...

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за март - април 2018 23 May 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за март - април 2018 година опфаќа теми од областите: Правосудство, Дискриминација, Полиција, Медиуми, Бегалци, Мигранти и Баратели на Азил; Права на деца

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒април, 2018 21 May 2018

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај може да го преземете на...

Годишен извештај за 2017 година на Хелсиншкиот комитет за човекови права На Република Македонија 09 May 2018

Годишниот извештај за 2017 година на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија ги претставува состојбите со почитувањето на човековите права во неколку области, и тоа: правосуство, еднаков третман, затворени институции, социјална правда и кохезија, ранливи групи, мигранти, бегалци и баратели на азил, бесплатната правна помош и ЛГБТИ правата. Извештајот вклучува утврдени...

Месечен информатор за дискриминација - март 2018 07 May 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје го спроведува проектот „Промоција на толеранцијата и недискриминацијата“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на месечни информатори кои имаат за цел да ја информираат јавноста за бројот и видот на регистрирани случаи на дискриминација во земјата на месечно ниво,...

Месечник за криминалот од омраза за месец март 2018 година 27 April 2018

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишува како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo