Corner Извештаи

Месечен извештај - март 2014 10 April 2014

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2014 година ги опфаќа темите: Марш против сиромаштија под мотото „5 до 12“, Осум кривични дела и инциденти сторени од омраза, Пензионирани полициски службеници и правото на старосна пензија и Мрежата за заштита од дискриминација замешувач во судска постапка. Месечниот извештај можете да го преземете на...

Финансиски извештај 2013 15 March 2014

Хелсиншкиот комитет за човекови права, во согласност со член 23, став 1, алинеја 2 и член 53 став 2 и 3 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2010 и 135/2011), го објавува својот Финансиски извештај за 2013 година. 

Финансискиот извештај можете да го преземете на следниов линк 

Месечен извештај - февруари 2014 10 March 2014

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2014 година ги опфаќа темите: Протест на здружение на стечајни работници УНИТ Куманово, Предизборни активности, Зголемен бројот на кривични дела и инциденти сторени од омраза и Предмет за заштита од дискриминација во Основен суд Гостивар. Месечниот извештај можете да го преземете на следниов линк...

Месечен извештај - јануари 2014 23 February 2014

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за јануари 2014 година ги опфаќа темите: Шест инциденти и кривични дела сторени од омраза; Правото на домување сè уште нерешлив проблем за Ромските семејства; Радиодифузната такса - пречка за остварување на социјалните права; Дискриминација во областа на вработувањето и работните односи; Позитивна пресуда во случајот „...

Посебен извештај: Протест на стечајни работници, 18 февруари 2014 година 21 February 2014

Здружението на стечајни работници и акционери УНИТ Куманово (УНИТ) поддржани од неформалното движење за социјална правда „Ленка“ и левичарската активистичка организација „Солидарност“ на 18.02.2014 во 10 часот наутро го започнаа уредно најавениот протест пред Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ). Седиштето на Сојузот е во централното градско подрачје на улица бул.12-та Македонска бригада...

Двомесечен извештај (ноември - декември 2013) 28 January 2014

Двомесечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за периодот ноември - декември 2013 година ги опфаќа темите: Повреди на правото на јавен собир и изразување протест; Ненавремена реакција на установите за здравствена заштита; Банките ги дискриминираат слепите лица; Неефикасна заштита од дискриминација од надлежните институции; Рестриктивната политика при...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo