Corner Извештаи

Инфографик за обезбедена правна помош во случаи на дискриминација 28 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за пријавените случаи на дискриминација од страна на...

Извештај за обезбедена правна помош во периодот август 2016 – јануари 2018 27 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија (МХК) го имплементира проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите“, чија цел е да обезбеди информации базирани врз докази и да ја подигне јавната свест за одредени ранливи и маргинализирани групи, и на тој начин да придонесе за подобрувањето на социјалната и правната заштита на...

Месечен извештај за состојбата со човековите права во РМ за февруари 2018 19 March 2018

Месечниот извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија за февруари 2018 година опфаќа теми од областите: Правосудство, Дискриминација, Говор на омраза, Семејно насилство, Полиција, Законодавство и Текстилни работнички.

Месечниот извештај може да го преземете на следниов линк.

ПРАВОСУДСТВО

ИЗГОТВЕНИ КОМЕНТАРИ КОН ПРЕДЛОГ-ЗАКОНСКИТЕ ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Во текот...

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ февруари, 2018 15 March 2018

Целта на овој Извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој Извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај може да го преземете на...

Инфографик за состојбата со жените во руралните средини 09 March 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија со поддршка на Амбасадата на Обединетото Кралство го спроведува проектот „Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и диверзитет“. Една од активностите во рамките на овој проект е издавање на инфографици кои имаат за цел да ја информираат јавноста за состојбата со жените во руралните средини и тоа...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo