Corner Raporte

Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi 21 March 2018

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit “Përkrahje e shoqërisë civile ndaj politikave për kohezion social dhe diversiteteve” i financuar nga Ambasada Britanike Shkup përgaditi Analiza e gjendjes së grave në zonat rurale - më tepër pengesa sesa mundësi.

Analiza pasqyron se ku për momentin gjendet Republika e Maqedonisë në arritjet...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2011

- NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

- RASTE GJYQËSORE

- SHKELJE TË TË DREJTAVE EKONOMIKE DHE SOCIALE

__________________________________________________________________

NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

- E drejta për liri dhe siguri dhe (keq)përdorimi i masës paraburgim nga pushteti gjyqësor

- Përforcim i rrezikshëm i spirales së urrejtjes dhe ksenofobisë

-...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57