Corner Raporte

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 December 2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

1.1. E drejta e besimit fetar – privilegj për bashkësitë e mëdha fetare! 

1.2. Segregacioni  i Romëve në shkollat fillore në Manastir

1.3. Propozim ligji për ndihmë juridike pa pagesë  

1.4. E drejta për protestë dhe shfaqja e sërishme e goditjes!

2. RASTE POLICORE DHE GJYQËSORE

2.1. Rasti Fatime Idris Masllar

3. SHKELJE TË TË...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 September 2009

Korrik/Gusht 2009

I. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1.            Marrëdhëniet ndëretnike si indikator.

1.2.            Kërcënimet për fjalën e thënë publikisht  janë gjithnjë e më të vrazhdëta. 

1.3.            Ministrin Manevski “as miza nuk e përshkon”. 

1.4.  ...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 August 2009

Shtator  2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE 

1.1. “Pishmanllëku” i MPB pas dy vitesh punë në propozim ligjin për procedurë penale!

1.2. “Eutanazia” Qeveritare e sektorit civil të Maqedonisë 

1.3. Autokracia në administratë!

1.4. Mekanizëm  Kombëtar Parandalues në ndryshimet e Ligjit për Avokatin popullor  

1.5. Ka ardhur koha që të ndërpritet me...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 July 2009

Qershor 2009

1.           NGJARJE PUBLIKE  DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1.                Leksion për studentët e pa dëgjueshëm 

1.2.                Etika në religjionet ose vënia e sërishme e mësim besimit  vetëm me nocion më të sofistikuar?  

1.3.    ...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 03 June 2009

Maj 2009

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

          1.1. “Matje e muskujve” midis MPB dhe Ministrisë së drejtësisë

          1.2. Letra e Kryeministrit

          1.3. Policia frikëson 

          1.4. (Mos)përpjekja politike për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

 ...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57