Corner Raporte

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 December 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Liria e informimit nuk duhet të dërgohet për varje me dhunë! Liria e fjalës nuk është për shitje! – Fushatë për themelimin e ombucmanit për mediet.

1.2. Strategjia kombëtare për zvogëlimin e varfërisë dhe të përjashtimit social 

1.3. Vallë a do të mbrohet gjyqësia nga presionet politike?!

2. RASTE POLICORE DHE GJYQËSORE

2.1. Naum...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 November 2010

Shtator – Tetor 2010

I. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Mbyllje e rrethit 

1.2. Ku gabojnë gjykatat e Maqedonisë gjatë përcaktimit të masës paraburgim?

1.3. Implementimi i indikatorëve për matje të diskriminimit në nivel lokal

1.4. Trauma qendër kombëtare urgjente – reforma në shëndetësi ose edhe një aksion i shpejtuar i Qeverisë?          

II....

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 September 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE E PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Demokracia në zmbrapsje

1.2. Kush është më i fuqishëm në shtetin – partia apo sundimi i të drejtës?

1.3. Pengesë për bashkësitë e reja fetare

1.4. Siguria sociale – e drejta e harruar në Maqedoni

1.5. Dënim për mos dëgjueshmëri edhe për ushtarët profesionist

1.6. Gjuha e urrejtjes

2. RASTE POLICORE DHE GJYQËSORE

2.1. Rasti Faik Belani,...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 June 2010

Maj 2010

1. NGJARJE DHE SHKELJE PUBLIKE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1.  Hap më tej në realizimin e projektit “Shteti policor, policia partiake”

1.2. Policia, punëtorët e firmave të falimentuara dhe liria e bashkimit dhe e shprehjes së protestës

1.3. Shqyrtimi i raportit të dytë periodik të Republikës së Maqedonisë për SHNP nga ana e Komitetit për të drejtat e fëmijës

1.4. Gjenerimi ose lufta...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 May 2010

Prill 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Vazhdon diskriminimi i fëmijëve rome

1.2. Vallë a vlejnë në Maqedoni ligjet apo vullneti i pushtetmbajtësve?

1.3. Rasti Brodec: Ku u humb fletëparaqitja e parashtruar penale?

1.4. “Ngrohët”/”ftohët” me lejet për vizitë të burgjeve për Komitetin e Helsinkit 

1.5. Iniciativa për ngritjen e procedurës për vlerësimin e...

Raport mujor për të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë 10 April 2010

Mars 2010

1. NGJARJE PUBLIKE DHE SHKELJE TË PARIMEVE DEMOKRATIKE

1.1. Lojëra të rrezikshme (politike) rreth Gjykatës Kushtetuese, por edhe Kushtetutës 

1.2. Rasti i gjykatëses Violeta Duma dhe i Këshillit Gjyqësor 

1.3. OJQ dhe Evropa lehin, ligji kalon

1.4. Protokolli Fakultativ për vendosjen e procedurës për ankesa – Konventa për të drejtat e fëmijës  

1.5. Analiza e gjendjes me të...

Twitter Facebook
Normal_banner-free-sq Normal___________alb Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-sq Normal_screenshot_2017-10-24_13.29.57