Corner Публикации

Посета на специјалните установи и психијатриските болници во РМ 12 Февруари 2013

Извештај од посетата на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ на специјалните установи и психијатриските болници во РМ за 2011 и 2012 година

Хелсиншкиот комитет за човекови права во јули 2011 година започна со спроведување на проектот “Набљудување на имплементацијата на националниот превентивен механизам за спречување на тортура и друг вид нечовечко или понижувачко постапување или казнување на територијата на Република Македонија“, финансиски поддржан од страна на Фондацијата Oтворено општество - Македонија. Посетите се одвиваа според следнава динамика:

- Посета на ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ – Скопје во Бардовци 

- Посета на ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ 

- Посета на Специјалниот завод за тешко и длабоко ментално ретардирани лица - Демир Капија 

- Посета на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар

- Посета на ЈУ Заводот за заштита и рехабилитација - Бања Банско. 

По извршените посети подготвен е овој Извештај кој можете да го превземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo