Corner Публикации

Регионални упатства за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе 01 Февруари 2012

СОДРЖИНА

I Главни аспекти на концептот

II Врската помеѓу идентификацијата и дефиницијата на трговијата со луѓе

III Организациски аспект на идентификацијата

IV Практични аспекти на водењето интервју со тргувани лица

V Идентификација и прибирање податоци

Публикацијата можете да ја превземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo