Corner Публикации

Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 02 Јуни 2013

Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Kомитетот на министри на Советот на Европа за мерките за борба против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во Република Македонија

Издавач: Хелсиншки комитет

Правeн експерт: Неда Чаловска

Проектен координатор: Кочо Андоновски

Публикацијата можете да ја преземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo