Corner Публикации

„Моите права како бегалец“ - брошура за правата на бегалци 04 Септември 2016

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија изработи брошура насловена „Моите права како бегалец“  која ги содржи најважните членови за основните човекови права и слободи гарантирани со Европската конвенција за човекови права и правата предвидени во Конвенцијата за статусот на бегалците на Обединетите Нации, донесена во 1951 година. 

Таа е наменета да ги запознае бегалците со нивните права и слободи кои треба да им се гарантираат од страна на државите низ кои транзитираат или бараат азил, а се потписнички на овие два меѓународни документи. Со цел да биде достапна и разбирлива за бегалците кои потекнуваат од различни земји, брошурата е преведена на Арапски, Персиски (Фарси), Француски и Англиски јазик.


  „Оваа публикација е овозможена со поддршка од Фондација Отворено Општество- Македонија (ФООМ) во рамките на проектот „Подобрување на правната заштита за мигрантите и барателите на азил во Република Македонија“. Содржината на публикацијата е одговорност на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и не ги изразува ставовите на ФООМ“.

Twitter Facebook
Normal_banner-free-mk Normal_______________________ Normal_banner-lgbti Normal___________mk Normal_strategy_mk_photo