Corner Publications

Анализа за патронажен тим за здравствена, социјална и правна заштита на жените од руралните средини 05 July 2018

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка од граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и различностите” поддржан од Британската амбасада во Македонија, подготви Анализа за трошоците и ефективноста на образовната политика за трансфер на децата роми од специјалните основни училишта во редовното образование во Македонија.

Анализата за трошоците и ефективноста на образовната политика за трансфер на децата роми од специјалните основни училишта во редовното образование во Македонија може да ја превземете на следниов линк 

Twitter Facebook
Normal_banner-free-en Normal___________ang Normal_banner-lgbti Normal_banner-ws-en Normal_banner-program-en